Aktualności


Październik 2, 2019

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Polska-Świat oraz Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej organizowane są warsztaty zapoznawcze z technologią skanowania oraz druku 3D


Realizujemy Projekty Edukacyjne

Październik 2, 2019
 • Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów. Mediacje w szkole
 • Warsztaty rozwojowe dla uczniów.

Obecnie realizowane warsztaty edukacyjne:

Październik 2, 2019
 • „EMOTKA”, CZYLI JAK PANOWAĆ NAD SOBĄ?

  Każdego dnia przeżywamy dziesiątki emocji i nie zawsze potrafimy się z nimi zmierzyć. Niezależnie od swojego źródła emocje mają ogromny wpływ na nasze życie. Potrafią wpłynąć na nasz nastrój, na nasz stosunek do otoczenia, ale też na relacje z innymi ludźmi. Uczestnik kursu otrzyma pakiet praktycznych narzędzi, jak radzić sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami, zdobędzie świadomość swojego temperamentu oraz kompetencję wyrażania siebie i swoich emocji w pokojowy sposób.

 • „SELFIE”, CZYLI JAK BUDOWAĆ POCZUCIE SWOJEJ WARTOŚCI?

  Poczucie własnej wartości to bardzo ważny fundament, na bazie którego opiera się nasz rozwój osobisty i emocjonalny. Dzieje się tak, ponieważ to, w jaki sposób postrzegasz samego siebie, jak się ze sobą czujesz, wpływa na wszystkie inne aspekty Twojego życia. Uczestnik kursu nabierze wiary w to, że jest w stanie osiągać cele, które sobie postawi, będzie bardziej świadomy swojego potencjału i mocnych stron oraz nabierze kompetencji w używaniu narzędzi, dzięki którym poradzi sobie ze strachem i niepewnością i z większą odwagą będzie wyrażał siebie i podejmował własne inicjatywy.

 • „FREEDOM”, CZYLI JAK BYĆ ASERTYWNYM?

  Asertywność nie polega tylko na umiejętnym odmawianiu – to określony sposób zachowania, przejaw szacunku do siebie i innych. Jak być asertywnym i co to dokładnie oznacza? Uczestnik warsztatów będzie bardziej świadomy wartości swego potencjału, który potrzebuje wysłuchania, uwagi i uznania drugiej osoby, pozna narzędzia spokojnego wyrażania swoich opinii oraz nabędzie kompetencje w radzeniu sobie ze strachem, poczuciem winy, wstydu, odrzucenia czy samotności.

 • „VIP”, CZYLI JAK ROZWIJAĆ SWÓJ POTENCJAŁ?

  Każdy z nas ma specjalny potencjał, ma szczególne predyspozycje. Nigdy nie są one takie, jak u drugiej osoby – mogą być podobne, ale różnią się. Dlatego nie chodzi o to, by kogoś kopiować, ale żeby żyć i rozwijać się na własny sposób. Po tym kursie młody człowiek będzie świadomy swoich mocnych stron, otwarty na działanie i realizację swoich inicjatyw oraz wyposażony w kompetencje umiejętnego planowania, wytyczania celów i zadań oraz zmotywowany do odważnego, samodzielnego i odpowiedzialnego działania.

 • „JOB”, CZYLI JAK ZAPLANOWAĆ SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ?

  Jeśli chcemy dobrze pokierować naszą karierą zawodową, musimy mieć na nią dobry plan. Rozwój kariery polega na ciągłym doskonaleniu własnych umiejętności i zdobywaniu doświadczeń. Aby być konkurencyjnym na dynamicznym rynku pracy, niezbędne są kierunkowe działania i systematyczność w dążeniu do celu. Nie wystarczy prosta refleksja nad aktualną sytuacją, musisz opracować strategię planowania własnej kariery zawodowej. Konkretne cele zawodowe, ambicja oraz pewność, co chce się robić w życiu – oto klucz do skutecznego planowania i rozwijania kariery. Podczas warsztatów „Job” chcemy towarzyszyć Ci w tym procesie.

 • „FACE TO FACE”, CZYLI JAK SKUTECZNIE KOMUNIKOWAĆ SIĘ W REALU?

  Komunikacja interpersonalna to proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą. Jest to proces, który zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją, no i wreszcie słowami przekazujemy określone informacje. Celem szkolenia jest rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie wszelkich komunikatów zarówno werbalnych, jak i tych niewerbalnych. Uczestnicy zdobywają umiejętność aktywnego słuchania, poznają techniki efektywnego zadawania pytań, a także umiejętności udzielania informacji zwrotnej na zadawane pytania.

 • MEDIACJE RÓWIEŚNICZE W SZKOLE

  W wielu placówkach szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych kompetencje w zakresie radzenia sobie z konfliktem, umiejętności współpracy z grupą określa się jako wiodące w procesie wychowania, tymczasem pojęcie mediacji pozostaje nieznane, a w konsekwencji niewykorzystane w nabywaniu powyższych umiejętności w zarówno w grupie  uczniów jak i w grupie nauczycieli. Warsztaty umożliwią poznanie praktycznych technik i narzędzi wspomagających proces prowadzenia mediacji szkolnych oraz rówieśniczych.

 • JA, CZYLI KTO? CO WIEMY O SOBIE

  Klasa to przypadkowy zbiór osób. Każdy uczeń jest inny i wnosi do zespołu klasowego różne doświadczenia, zainteresowania czy normy zachowania. Dzięki działaniom integracyjnym możliwe jest zarówno lepsze poznanie siebie nawzajem, jak i osoby wychowawcy, co ułatwia funkcjonowanie w szkole. Integracja sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery, która z kolei zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Uczestnicy zajęć integracyjnych nabywają i rozwijają umiejętności z zakresu asertywności, komunikacji, dzięki temu kształtuje się u dzieci postawa prospołeczna, za którą idzie poczucie odpowiedzialności za innych i częstsze udzielanie pomocy.


Projekt: Akademia umysłu i kompetencji kluczowych

Listopad 14, 2018

Z przyjemnością informujemy, iż 1 stycznia 2018 r. ruszyła realizacja projektu pn. „Akademia umysłu i kompetencji kluczowych”.

Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie 01.01.2018r.-30.06.2019r. efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku-Białej.

Wsparciem objętych zostanie 120 uczniów LO im. T. Kościuszki (w tym 72 dziewczęta) zamieszkujących/uczących się powiatach: m. Bielsko-Biała, bielski, żywiecki, cieszyński i pszczyński oraz 10 nauczycieli tej szkoły (w tym 7 kobiet).

 

W projekcie zaplanowano następujące działania:

– Realizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (matematyka, geografia, angielski)- zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania.

– Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczne.

– Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (w powiązaniu z powyższymi zajęciami).

– Realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi TIK i neurodydaktyki.

Planowane efekty realizacji:

– Nabycie kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu przez 90 uczniów/uczennic LO.

– Nabycie kompetencji przez 9 nauczycieli LO.

– Pracownia przedmiotowa LO wykorzystuje doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

– Szkoła wykorzystuje sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

 

Wartość projektu: 264 180,63zł
Wkład funduszy europejskich: 224 553,54zł

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektu: regulamin i formularz zgłoszeniowy.

 

Wszelkie niezbędne informacje będą na bieżąco przekazywane na naszej stronie www w dziale Aktualności.

 

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 33 811 76 58 – p. Monika Waluś, lub pod adresem e-mail: info@szkolakadetow.pl