Kalendarz dydaktyczny
roku szkolnego 2019/2020

I SEMESTR; klasy I, II, III LO 02.09-20.12.2019
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02.09.2019
2 Ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 19.12.2019
3 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019-31.12.2019
4 Konferencja klasyfikacyjna RP 02.01.2020
II SEMESTR: klasy I, II LO 02.01-26.06.2020
II SEMESTR: klasy III LO 02.01-24.04.2020
5 Ferie zimowe 13-24.01.2020
6 Wiosenna przerwa świąteczna 09-14.04.2020
7 Ostateczny termin wystawienia rocznych-końcowych ocen w klasach III LO 20.04.2020
8 Konferencja klasyfikacyjna klas III LO 21.04.2020
9 Zakończenie zajęć w klasach III LO 24.04.2020
10 Egzamin maturalny maj 2020
11 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I, II LO 22.06.2020
12 Konferencja klasyfikacyjna RP 23.06.2020
13 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26.06.2020

Dni ustawowo wolne:

01.11.2020       Wszystkich Świętych/piątek/

11.11.2020        Święto Niepodległości/poniedziałek/

06.01.2020      Święto Trzech Króli/poniedziałek/

01.05.2020      Święto Pracy/piątek/

11.06.2020      Boże Ciało

Dni wolne zarządzeniem Dyrekcji Szkoły:

04,05,06.05.2020        matura pisemna

 12.06.2020                   dzień wolny /piątek/

  25.06.2020                  dzień administracyjny                      

Dni wolne od zajęć dydaktycznych; inna organizacja zajęć:

 09/10.2020        Przeprawa szkolna

 12.2020                Święto szkoły-pasowanie na kadeta

 24.06.2020         Dzień Sportu