Kalendarz dydaktyczny
roku szkolnego 2018/2019

03.09-22.12.2018 I SEMESTR; klasy I, II, III LO
03.09.2018 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21.12.2018 Ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
23.12.2018-31.12.2018 Zimowa przerwa świąteczna
03.01.2019 Konferencja klasyfikacyjna RP
02.01-21.06.2019 II SEMESTR: klasy I, II LO
02.01-26.04.2019 II SEMESTR: klasy III LO
11.02-24.02.2019 Ferie zimowe
18.04-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
17.04.2019 Ostateczny termin wystawienia rocznych-końcowych ocen w klasach III LO
23.04.2019 Konferencja klasyfikacyjna klas III LO
26.04.2019 Zakończenie zajęć w klasach III LO
06.05-25.05.2019 Egzamin maturalny
17.06.2019 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I, II LO
18.06.2019 Konferencja klasyfikacyjna RP
21.06.2019 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Dni ustawowo wolne:

01.11.2018 Wszystkich Świętych/czwartek/

01.05.2019 Święto Pracy/środa/

03.05.2019 Święto Konstytucji 3 Maja/piątek/

20.06.2019 Boże Ciało/czwartek/

Dni wolne zarządzeniem Dyrekcji Szkoły:

02.11.2018 Dzień wolny /piątek po Wszystkich Świętych/

02.05.2019 Dzień Flagi/czwartek/

06,07,08.05.2019 Matura pisemna

Dni wolne od zajęć dydaktycznych; inna organizacja zajęć:

10.2018 Przeprawa szkolna

12.2018 Święto szkoły-pasowanie na kadeta-kl.I

06.2019 Szkolny Dzień Sportu

 

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2018/2019

03.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
15.10.2018 Dzień KEN
10.2018 Święto JW. 18 bbds
08.11.2018 Święto Niepodległości
11.11.2018 Udział w uroczystościach miejskich Święta Niepodległości
06.12.2018 Mikołajki
12.2018 Pasowanie na Kadeta – Uroczystość w Domu Żołnierza – kl.I
21.12.2018 Jasełka szkolne – apel świąteczny, wigilie klasowe
01 – 02.2019 Studniówka
17.04.2019 Apel Świąteczny
25.04.2019 Pożegnanie uczniów kl. III
05.2019 Sprawni jak Kadeci – zawody sportowo-obronne
03.05.2019 Święto 3. Maja
06.2019 Dzień Sportu
21.06.2019 Zakończenie Roku Szkolnego
cały rok szkolny Sportowe Mistrzostwa Wewnątrzszkolne
cały rok szkolny Wyjścia do kina lub teatru
cały rok szkolny Wycieczki szkolne
cały rok szkolny Wolontariat

 

Kalendarz maturzysty
– rok szkolny 2018/2019

do 30.09.2018 Zapoznanie uczniów z   harmonogramem, przepisami prawnymi dotyczącymi organizacji i procedur egzaminu maturalnego w 2019r.

Złożenie wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

do 01.10.2018 Zakończenie procesu przyjmowania dokumentacji uprawniającej uczniów do dostosowań warunków lub formy egzaminu maturalnego.
11.2018, 12.2018, 01.2019 Próbne egzaminy maturalne.
do 07.02.2019 Złożenie ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz ostatecznych informacji o dostosowaniu warunków i formy egzaminu.
do 14.02.2019 Złożenie oświadczeń uczniów i absolwentów o korzystaniu lub nie z przyznanych dostosowań.
do 06.03.2019 Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia części ustnej egzaminu.
06-23.05.2019 Sesja wiosenna – egzaminy pisemne i ustne.
03-19.06.2019 Przeprowadzenie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.
04.07.2019 Ogłoszenie wyników i przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości.
do 15.07.2019 Złożenie pisemnych oświadczeń absolwentów o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
do 20.08.2019 Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
20-21.08.2019 Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.
11.09.2019 Odbiór świadectw dojrzałości po terminie poprawkowym.