Kalendarz dydaktyczny roku szkolnego 2020/2021

 

I SEMESTR; klasy I, II, III LO 01.09-22.12.2020
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02.09.2020
2 Ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 22.12.2020
3 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020-31.12.2020
4 Konferencja klasyfikacyjna RP 05.01.2021
II SEMESTR: klasy I, II LO 04.01-25.06.2021
II SEMESTR: klasy III LO 05.01-30.04.2021
5 Ferie zimowe 01.02-14.02.2021
6 Wiosenna przerwa świąteczna 01-06.04.2021
7 Ostateczny termin wystawienia rocznych-końcowych ocen w klasach III LO 26.04.2021
8 Konferencja  klasyfikacyjna klas III LO 27.04.2021
9 Zakończenie zajęć w klasach III LO 30.04.2021
10 Egzamin maturalny maj 2020
11 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I, II LO 21.06.2021
12 Konferencja klasyfikacyjna RP 22.06.2021
13 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021

Dni ustawowo wolne

14.10.2020     Dzień Edukacji

11.11.2020   Święto Niepodległości/środa/

06.01.2021  Święto Trzech Króli/środa /

03.05.2021  Święto Konstytucji 3 maja/poniedziałek/

03.06.2021  Boże Ciało

 

Dni wolne zarządzeniem Dyrekcji Szkoły;

02.11.2020     dzień wolny  /poniedziałek /    

 04,05,06,07.05.2021 matury pisemne

 04.06.2021  dzień wolny  /piątek/

 24.06.2021   dzień  administracyjny

              

Dni wolne od zajęć dydaktycznych; inna organizacja zajęć

12.2020               Święto szkoły-pasowanie na kadeta

23.06.2021            Dzień Sportu