Aktualności


Projekt: Akademia umysłu i kompetencji kluczowych

Listopad 14, 2018

Z przyjemnością informujemy, iż 1 stycznia 2018 r. ruszyła realizacja projektu pn. „Akademia umysłu i kompetencji kluczowych”.

Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie 01.01.2018r.-30.06.2019r. efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia w obszarze kompetencji kluczowych w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku-Białej.

Wsparciem objętych zostanie 120 uczniów LO im. T. Kościuszki (w tym 72 dziewczęta) zamieszkujących/uczących się powiatach: m. Bielsko-Biała, bielski, żywiecki, cieszyński i pszczyński oraz 10 nauczycieli tej szkoły (w tym 7 kobiet).

 

W projekcie zaplanowano następujące działania:

– Realizacja zajęć dodatkowych z przedmiotów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych (matematyka, geografia, angielski)- zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania.

– Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczne.

– Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (w powiązaniu z powyższymi zajęciami).

– Realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi TIK i neurodydaktyki.

Planowane efekty realizacji:

– Nabycie kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu przez 90 uczniów/uczennic LO.

– Nabycie kompetencji przez 9 nauczycieli LO.

– Pracownia przedmiotowa LO wykorzystuje doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

– Szkoła wykorzystuje sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

 

Wartość projektu: 264 180,63zł
Wkład funduszy europejskich: 224 553,54zł

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektu: regulamin i formularz zgłoszeniowy.

 

Wszelkie niezbędne informacje będą na bieżąco przekazywane na naszej stronie www w dziale Aktualności.

 

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 33 811 76 58 – p. Monika Waluś, lub pod adresem e-mail: info@szkolakadetow.pl