Szkoła Kadetów

Szkoła Kadetów

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Kadetów

Misja i wizja szkoły kadetów

Misja i wizja Szkoły Kadetów

 

„Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi”

Tadeusz Kościuszko

 

Szkoła Kadetów:

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki.

  • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby, aspiracje, rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów;
  • wychowuje w duchu patriotyzmu, wolności, uczy poszanowania historii narodu, szacunku dla munduru;
  • uczy otwartości na wartości, tolerancji, kształtuje postawy;
  • zapewnia warunki edukacji nowoczesnymi metodami;
  • uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby, zdolności i aspiracje ukierunkowują nasze działania.