Szkoła Kadetów

Szkoła Kadetów

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Kadetów

MATURA 2024

Szanowni abiturienci i absolwenci!

W tej zakładce będziemy zamieszczać najważniejsze informacje związane z egzaminem maturalnym w 2024r.

Harmonogram Egzaminu Maturalnego w 2024

Komunikat o Materiałach i Przyborach

Czas Trwania Egzaminu Maturalnego z Poszczególnych Przedmiotów w Części Pisemnej

E-DEKLARACJE

Strony Internetowe CKE