Szkoła Kadetów

Szkoła Kadetów

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Kadetów

MATURA 2023

Szanowni abiturienci i absolwenci!

W tej zakładce będziemy zamieszczać najważniejsze informacje związane z egzaminem maturalnym w 2023r.

Harmonogram Egzaminu Maturalnego w 2023

Komunikat o Materiałach i Przyborach

Czas Trwania Egzaminu Maturalnego z Poszczególnych Przedmiotów w Części Pisemnej

Deklaracje Maturalne

E-DEKLARACJE

Strony Internetowe CKE