Szkoła Kadetów

Szkoła Kadetów

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Kadetów

Konkurs "Szkolna aktywność fizyczna"

konkurs.png UWAGA KONKURS Szkolna aktywność fizyczna

Informujemy, że uczniowie naszej szkoły z klasy 2p biorą udział w konkursie pt.:
„ Szkolna aktywność fizyczna”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych z województwa śląskiego.
Organizatorem jest: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
.

Nadrzędnym celem konkursu jest: promowanie i upowszechnianie programów
szkolnej aktywności fizycznej opartych na wdrażaniu śródlekcyjnych i międzylekcyjnych
ćwiczeń fizycznych. Promocja prozdrowotnej aktywności fizycznej wśród uczniów,
integracja społeczności szkolnej.

Zadanie konkursowe to: wykonanie krótkiego filmu , który prezentuje aktywność
fizyczną uczniów podejmowaną w trakcie lekcji( ćwiczenia śródlekcyjne)
lub w trakcie przerwy (aktywna przerwa)

Zapraszamy do obejrzenia pracy konkursowej naszych uczniów oraz zachęcamy
wszystkich do wspólnych ćwiczeń nie tylko w szkole….Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie organizatorów w terminie do 5 czerwca 2023 roku.

 

 

zdjecie nr. 1(1).jpg

zdjęcie nr. 2(1).jpg

zdjecie nr. 3(1).jpg