Szkoła Kadetów

Szkoła Kadetów

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Kadetów
Szkoła kadetów
Dzień otwarty

31 maja 2022, godzina 17:00

ZAPRASZAMY
UWAGA

Rozpoczęliśmy rekrutację na rok szkolny 2022/23
Klasa policyjna
Klasa policyjna

Chcesz być stróżem prawa? Jeśli tak, to odpowiednia klasa dla ciebie!

ROZSZERZENIA

język angielski, historia, wos

lub

język angielski, geografia, wos


ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

zajęcia z przysposobienia policyjnego, kursy; sztuki walki, I pomoc medyczna, strzelecki, wspinaczkowy

KLASA ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
KLASA ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Klasa utworzona pod Patronatem Ministra Obrony Narodowej od roku szkolnego 2021/2022

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego . Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy.

ATRAKCYJNA PRACA

Absolwenci naszej szkoły mogą od razu po maturze zdecydować się na pracę m.in. w służbach mundurowych lub w firmach technologicznych.

ATRAKCYJNA PRACA

WIĘCEJ NIŻ NAUKA

Kadeci w ramach zajęć szkolnych odbywają kursy samoobrony, pierwszej pomocy, strzelecki czy wspinaczki. Biorą też udział w zajęciach dzienno-nocnych w terenie.

KURSY DODATKOWE

Uczniowie mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć i kursów dodatkowych, np. skoki spadochronowe, nurkowanie, kurs na stewarda stadionowego czy żeglarski

KURSY DODATKOWE

NOWOCZESNY SPRZĘT

Szkoła dysponuje pracownią komputerową najwyższej klasy, w której rozgrywane są m.in. turnieje w LoLa; dla uczniów dostępny jest również symulator gier, tablety, gogle VR, i inne

WYSOKI POZIOM

Kładziemy nacisk na wysoki poziom nauczania i nowoczesną metodykę z uwzględnieniem praktyki. Przygotowujemy uczniów do konkursów wiedzy i olimpiad przedmiotowych

WYSOKI POZIOM

SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA

Ważnym elementem naszego programu nauczania jest aktywność fizyczna Kadetów – liczne zawody sportowe, zajęcia w terenie i szkolenia rozwijające sprawność ruchową są nieodłączną częścią szkolnej codzienności

PROGRAMY UNIJNE

Realizujemy szereg inicjatyw pozwalających na doszkalanie się Kadetów w ramach bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i dodatkową naukę języków obcych, np. Akademia umysłu i kompetencji kluczowych

PROGRAMY UNIJNE

STYPENDIUM

Uczniowie z wysoką średnią mogą liczyć na obniżenie czesnego po spełnieniu warunków określonych w umowie o świadczenie usług edukacyjnych.

Nie czekaj.

Zgłoś się!